Služby
Broker Investments ponúka svojím klientom vysoko špecializované služby v oblasti investovania na finančných trhoch a private equity.
Naša spoločnosť uplatňuje individuálny prístup ku každému klientovi, ktorému je k dispozícií osobný poradca, ktorý klientovi vysvetlí potenciálne riziká a výhody jednotlivých investícií. Na základe investičného profilu a požiadaviek klienta je zvolená vhodná stratégia, ktorá rešpektuje jeho investičný horizont, mieru rizika a likviditu.
Náš analytický tím nepretržite pracuje na vyhľadávaní vhodných investičných príležitostí na zahraničných kapitálových trhoch.  Naši klienti majú k dispozícií nepretržitý prístup k týmto informáciám a využívajú ich pri zhodnocovaní svojich finančných prostriedkov.
Našim klientom poskytujeme prostredníctvom našich partnerov prístup na nasledovné finančné trhy:
  1. Akciový trh (obchodovanie na trhoch USA, EU a mnohých ďalších)
  2. Komoditný trh (prostredníctvom štruktúrovaných produktov tzv. ETF)
  3. Forexový trh (obchodovanie menových párov)