"Riadenie rizika je cestou k ochrane Vášho kapitálu"

01

Current
Investments

Naše portfóliá

Portfólia klientov prispôsobujeme k ich individuálnym požiadavkám a preferenciám rizika. Na základe týchto požiadaviek vytvoríme portfólio, ktoré finančné prostriedky zhodnotí v maximálnej možnej miere. Na základe preferencií rizika sme vytvorili 2 základne portfólia.​

Prvým je KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO pre klientov, ktorí uprednostňujú vyššie bezpečie svojich finančných prostriedkov.

 

Pre klientov, ktorí akceptujú vyššie riziko pri obchodovaní, ponúkame AKTÍVNE RIADENÉ PORTFÓLIO, ktoré využíva príležitosti na trhu za účelom vyššieho zhodnotenia.

 

V rámci rozloženia rizika kombinujeme tieto dve možnosti, aby boli klienti chránení a zároveň aktívne využívali príležitosti na trhu pre vyššie zhodnotenie ich finančných prostriedkov.  

02

Past
Investments
“V DLHODOBOM HORIZONTE BUDÚ SPRÁVY O AKCIOVOM TRHU DOBRÉ. V 20. STOROČÍ VYDRŽALO USA 2 SVETOVÉ VOJNY A INÉ TRAUMATICKÉ A DRAHÉ VOJENSKÉ KONFLIKTY; VEĽKÚ KRÍZU; TUCTY KRÍZ A FINANČNÝCH PANÍK; EPIDÉMIA CHRÍPKY, REZIGNÁCIA PREZIDENTA A AJ NAPRIEK TOMU DOW INDEX VZRÁSTOL ZO 66 NA 11 497.” 
                                                                          Warren Buffet