"Preferujeme dlhodobú hodnotu pred krátkodobými ziskami"

Profil spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti je sprostredkovanie investícií na akciových, menových a komoditných trhoch v zahraničí.

Jedinečnosť našej spoločnosti spočíva v možnosti sprostredkovania klientom priameho prístupu na hlavné finančné trhy sveta, podľa ich vlastného rozhodnutia a možnosti investovania prostredníctvom profesionálnej správy aktív.

Naša spoločnosť uplatňuje individuálny prístup ku každému klientovi, ktorému je k dispozícií osobný maklér, ktorý klientovi vysvetlí potenciálne riziká a výhody jednotlivých investícií. Na základe investičného profilu a požiadaviek klienta je zvolená vhodná stratégia, ktorá rešpektuje investičný horizont klienta, mieru rizika a likviditu.