Eurovea Central I.

Pribinova 4

811 09 Bratislava

+421 908 799 330

info@brokerinvestments.sk

  • Facebook - Grey Circle
Kontaktný formulár

© 2020 by Broker Investments

"Preferujeme dlhodobú hodnotu pred krátkodobými ziskami"

Profil spoločnosti

Spoločnosť Broker Investments patrí medzi popredných investičných sprostredkovateľov na území SR.


Hlavnou činnosťou spoločnosti je sprostredkovanie investícií na akciových, menových a komoditných trhoch v zahraničí.

Jedinečnosť našej spoločnosti spočíva v možnosti sprostredkovania klientom priameho prístupu na hlavné finančné trhy sveta, podľa ich vlastného rozhodnutia a možnosti investovania prostredníctvom profesionálnej správy aktív. Cieľom spravovania aktív je dosiahnutie optimálneho výnosu prostredníctvom investícií na kapitálových trhoch.

Naša spoločnosť uplatňuje individuálny prístup ku každému klientovi, ktorému je k dispozícií osobný maklér, ktorý klientovi vysvetlí potenciálne riziká a výhody jednotlivých investícií. Na základe investičného profilu a požiadaviek klienta je zvolená vhodná stratégia, ktorá rešpektuje investičný horizont klienta, mieru rizika a likviditu.

Spoločnosť je regulovaným subjektom pod dohľadom Národnej banky Slovenska, pod registračným číslom 112513.